Intencje

 

 
NIEDZIELA 12.08.2018  XIX niedziela zwykla - ODPUST PARAFIALNY KU CZCI ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO

7.00 Intencja wolna

9.00 Za ++ męża Leona Porwolik w 20 rocz. śm., jego rodziców Ludwika i Marię, rodzeństwo, dziadków Porwolik, Pisarek, dr Marię Kwiatkowską i dusze w czyśćcu cierpiące
11.00 Suma odpustowa w intencji parafian
15.00 Nieszpory odpustowe
PONIEDZIAŁEK 13.08.2018

7.00 Za + syna Andrzeja Kowalskiego

17.00 Za zmarłych Parafian

19.30 Nabożeństwo Fatimskie ( Msza św., różaniec i procesja )

WTOREK 14.08.2018 Wsp. św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezb. i męcz.

7.00 Za ++ rodziców Pawła i Stefanię Bańczyk w 8 rocz. śm., dziadków z obu stron i zm. z pokrewieństwa
ŚRODA 15.08.2018 Uroczystość Wniebowzięcia NMP
8.00 Za ++ rojca Reinholda Ćmiel, Romana i gertrudę Szostok i dziadków z obu stron
10.30 Za ++ Antoniego Kowalski, rodziców Franciszka i Waleskę Kowalski, Klemensa i Gertrudę Plewnia, zm. z rodzin: Kowalski - Plewnia
15.00 Nieszpory Maryjne
15.30 Do MB. i św. Maksymiliana Marii Kolbego z okazji 5-tej rocznicy ślubu Moniki i Dawida Kołodziej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o błogosławieńswo Boże, zdrowie i potrzebne łaski na dalsze lata wspólnego życia oraz w int rodziców i rodzeństwa
CZWARTEK 16.08.2018 Wsp. św. Stefana Węgierskiego, króla
7.00 Za ++ rodziców Marię i Ludwika Jaszczyk, 2 córki, 2 zięciów, 2 wnuków oraz zm. z pokrewieństwa
PIĄTEK 17.08.2018 Uroczystość św. Jacka, kapłana, głównego patrona archidiecezji i metropolii katowickiej
7.00  Za ++ Różę i Oskara Mandzel, Katarzynę i Henryka Pieter, Gertrudę Gorzawską
SOBOTA 18.08.2018 
17.00 Chrzty i roczki 
 
 
NIEDZIELA 19.08.2018  XX niedziela zwykla

8.00 Za ++ żonę Magdalenę Ćmiel, rodziców Józefa i Genowefę Stencel, Marię i Augustyna Ćmiel

10.30 Za ++ rodziców Marię i Pawła Suchoń, teściów Genowefę i Stanisława Kubiak, brata Stanisława, szwagra Jerzego, oraz dziadków z obu stron
15.00 Nieszpory niedzielne
15.30 Za ++ rodziców Bronisławę i Wilhelma Fydrych, teściów Józefa i Martę Gonsiorczyk, Pawła Loda, szwagra Czesława Skrzypczak, dziadków z obu stron i zm. z pokrewieństwa
PONIEDZIAŁEK 20.08.2018 Wsp. św. Bernarda, opata i dK

7.00 Za ++ rodziców Romana i Różę Ryguła, szwagra Zdzisława Wierzbickiego, dziadków z obu stron - od brata Janusza Ryguła

WTOREK 21.08.2018 Wsp. św. Piusa X, pap.
7.00 Za ++Alojzego Sznapka, rodziców Helenę i Wincentego Porwolik, siostrę Annę, teściów Helenę i Pawła Sznapka i zm. z pokrewieństwa
ŚRODA 22.08.2018 Wsp. NMP, Królowej
7.00 Intencja wolna
CZWARTEK 23.08.2018 Wsp. św. Róży z Limy
7.00 Intencja wolna
PIĄTEK 24.08.2018 Święto św. Bartłomieja, Apostoła
7.00 Intencja wolna
12.00 W intencji rocznego dziecka Dominika Krenczyk, jego Rodziców i Chrzestnych oraz za siostrę Emilie o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne laski
SOBOTA 25.08.2018 
17.00 Za ++ Józefa i Julię Słupik, syna Pawła, synowe Pelagię i Danutę, zm. z rodzin: Słupik, Bańczyk
 
 
NIEDZIELA 26.08.2018 Uroczystość NMP Częstochowskiej  

8.00 Za ++ Wacława Łuska we wspomnienie urodzin, synową Teresę, zięcia Mariana Czembor, zm. z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące

10.30 Za ++ rodziców Magdalenę i Henryka Bonczyk, dziadków Annę i Ludwika Bończyk, Józefa i Genowefę Stencel, Marię i Augustyna Ćmiel
14.30 DOŻYNKI
15.30 Za ++ dziadków Lidię i Rudolfa Haraszczak, syna Janusza, synową Helenę oraz Łucję i Wilhelma Porwolik 
PONIEDZIAŁEK 27.08.2018 Wsp. św. Moniki

7.00 Intencja wolna

WTOREK 28.08.2018 Wsp. św. Augustyna, bpa i dK
7.00 Intencja wolna
ŚRODA 29.08.2018 Wsp. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela
7.00 Za ++ męża Alfreda Targiel, rodziców Józefa i Wiktorię Targiel, Bernarda i Annę Brandys, szwagierkę Gertrudę Szostok, jej męża Romana, szwagra Czesława Szmajduch, dziadków z obu stron i zm. z rodziny
CZWARTEK 30.08.2018 
7.00 Za ++ Wiktora i Radzisławę Kempa, Józefa i Martę Juranek, ich synów Sylwestra i Stefana, Józefa Siełka i zm. z rodziny
PIĄTEK 31.08.2018 
7.00  Za ++ rodziców Adelajdę i Wilhelma Wybraniec, siostrę Marię Wybraniec, Kunegundę i Roberta Bańczyk, dziadków z obu stron, zm. z pokrewieństwa
SOBOTA 01.09.2018 Wsp. bł. Bronisławy, dz. - I sobota miesiąca
8.00 W int. Czcicieli MB i Róż Różańcowych
17.00 Za ++ Emila Porwolik, rodziców Jana i marię Porwolik, Stefana i Michalinę Borówka, 3 braci, szwagra Henryka
 
 
NIEDZIELA 02.09.2018  XXII niedziela zwykla

8.00 Za ++Ryszarda Łapot, Bolesława i Władysławę Mazurkiewicz, syna Henryka, Aleksandrę i Juliana Wnuk, Jana i Wiktorię Łapot oraz dziadków

10.30 Za ++ męża i ojca Norberta Fojcik, rodziców Józefa i Annę, Agnieszkę i Jana Onderka i zm. z rodziny
13.00 Ślub rzymski: Sandra Spendel - Damian Musiał
15.00 Nieszpory niedzielne
15.30 Za ++ męża Edwarda Kwaśniewskiego w 4 rocz. śm., jego rodziców Janinę i Aleksandra, teściów Dorotę i Jana oraz zm. z rodzin: Kwaśniewski i Wolny

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbego, siedziba: Orzesze - Gardawice, ul. Dojazdowa 32.