Ogłoszenia

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenia duszpasterskie 14.07.2019

 

- Dziś różaniec przed sumą poprowadzi Róża nr 8 ( Róża Toman ), w przyszłą niedzielę Róża nr 9 ( Gertruda Bem ).

- Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby parafii, w przyszłą niedzielę kolekta specjalna na remont wieży. Za każdą ofiarę serdeczne Bóg zapłać.

- W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca.

 

 

Wszystkim Parafianom i Gościom życzę dobrego i spokojnego nowego tygodnia

 

www. parafia-gardawice.pl

 

 

Ogłoszenia duszpasterskie 21.07.2019

 

- Dziś różaniec przed sumą poprowadzi Róża nr 9 ( Gertruda Bem ), w przyszłą niedzielę Róża nr 10 ( Róża Bieg ).

- Dzisiejsza kolekta jest kolektą specjalną na remont wieży, w przyszłą niedzielę kolekta na parafię. Za każdą ofiarę serdeczne Bóg zapłać.

 

 

Wszystkim Parafianom i Gościom życzę dobrego i spokojnego nowego tygodnia

 

www. parafia-gardawice.pl

 

 

 

Ogłoszenia duszpasterskie 28.07.2019

 

- Dziś różaniec przed sumą poprowadzi Róża nr 10 ( Róża Bieg ), w przyszłą niedzielę Róża nr 11 ( Jan Onderka ).

- Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na parafię, w przyszłą niedzielę kolekta na Wydział Teologiczny UŚ. Za każdą ofiarę serdeczne Bóg zapłać.

- W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Zapraszam do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

- W piątek odwiedziny chorych i starszych Parafian od godz. 8.00

- W środę rozpoczyna się sierpień, miesiąc w którym wzywamy do trzeźwości i abstynencji.

- W czwartek, 2 sierpnia przypada odpust Porcjunkuli. Wierni mogą uzyskać odpust zupełny.

 

Święto Matki Bożej Anielskiej Porcjunkuli związane jest z bazyliką Matki Bożej Anielskiej pod Asyżem. Porcjunkula, czyli „kawałeczek”, „drobna część”, to niewielka kapliczka, która obecnie mieści się w tej świątyni. Według legendy została ona wybudowana już w VI wieku przez pielgrzymów wracających z Ziemi Świętej wiozących ze sobą grudkę ziemi z grobu Matki Bożej. Zniszczoną kapliczkę odnowił św. Franciszek w 1207 roku i zamieszkał w niej. Później dołączyli do niego inni bracia. To św. Franciszek miał nadać świątyni nazwę Matki Bożej Anielskiej. 11 kwietnia 1909 r. papież Pius X nadał kościołowi Matki Bożej Anielskiej w Asyżu godność bazyliki patriarchalnej i papieskiej. Odpust zupełny Porcjunkuli wiąże się z podaniem, według którego Matka Boża, ukazując się św. Franciszkowi w otoczeniu aniołów, miała powiedzieć, że w zamian za jego gorliwość w staraniach o zbawienie dusz, może on poprosić o łaskę, jaką zechce. Św. Franciszek prosił, aby wszyscy, po odbytej ze skruchą spowiedzi i po nawiedzeniu kaplicy Porcjunkuli, mogli otrzymać odpust zupełny i przebaczenie wszystkich grzechów. Początkowo odpust zupełny Porcjunkuli można było uzyskać 2 sierpnia wyłącznie w kościele Matki Bożej Anielskiej w Asyżu. Od XIV wieku papieże zaczęli przyznawać go także poszczególnym kościołom franciszkańskim. W roku 1847 odpust, decyzją papieża Piusa IX, można było uzyskać we wszystkich kościołach parafialnych i innych, przy których istnieje III Zakon św. Franciszka. W 1911 roku papież Pius X rozszerzył przywilej na wszystkie kościoły. Aby uzyskać odpust zupełny Porcjunkuli należy: pobożnie nawiedzić kościół, odmówić w nim Modlitwę Pańską oraz Wyznanie Wiary, przystąpić do spowiedzi świętej, przyjąć Komunię świętą, pomodlić się w intencjach Ojca Świętego, wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu.

 

 

Wszystkim Parafianom i Gościom życzę dobrego i spokojnego nowego tygodnia

 

www. parafia-gardawice.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbego, siedziba: Orzesze - Gardawice, ul. Dojazdowa 32.