Parafialna Rada Duszpasterska

 

Kanon Prawa Kanonicznego stanowi:

 

„Jeśli zdaniem biskupa diecezjalnego, po zasięgnięciu opinii Rady kapłańskiej, byłoby to pożyteczne, należy w każdej parafii ustanowić radę duszpasterską. Ma jej przewodniczyć proboszcz, a członkami powinni być wierni wraz z tymi, którzy z urzędu uczestniczą w trosce duszpasterskiej o parafię i pomagają w ożywianiu działalności pasterskiej. Rada duszpasterska posiada jedynie głos doradczy i kieruje się normami określonymi przez biskupa diecezjalnego”. (KPK kan. 536)

 

 

 

  1. ks. Ireneusz Kliche – przewodniczący Rady

  2. Regina Hajduk – zastępca przewodniczącego Rady

  3. Bem Marek

  4. Gazda Erwin

  5. Kamionka Maria

  6. Kempa Stefan

  7.  Sznapka Danuta

  8.  Szostok Blanka

  9.  Jarczyk Marcin

  10.  Szmajduch Maria