Intencje

 

NIEDZIELA 22.11.2020 Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

 

8.00 Za ++ rodziców Pawła i Katarzynę Nojman, brata Stanisława, Apolonię Nojman, Jana i Helenę Dziuk, brata Bernarda i dziadków z obu stron

 

10.30 Za ++ rodziców Franciszka i Helenę Pustelnik, Andrzeja i Józefę Bem, męża Stanisława, zm. z rodzin: Bem, Pustelnik, dziadków z obu stron

 

15.00 Nabożeństwo

15.30 Za ++ rodziców Marię i Franciszka Smolorz, Czesławę i Franciszka Malcher, dziadków z obu stron, zm. z rodziny Smolorz i Malcher

 

 

 PONIEDZIAŁEK 23.11.2020 Wsp. św.Klemensa I, pap. i męcz.

 

17.00 Za ++ Bronisława Blaski, rodziców Matyldę i Antoniego, teściów Marię Musiał z 2 mężami, Apolonię i Franciszka Pająk oraz dziadków

 

WTOREK 24.11. 2020 Wsp. św. męczenników Andrzeja Dung-Laca i Towarzyszy

 

7.00 Za + męża Józefa Galata

 

ŚRODA 25.11.2020 Wsp.św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dz. i męcz.

 

7.00 Za ++ Bogumiłę Jańczak we wsp. urodzin, rodziców Jana i Marię Piela, teściów Stefana i Helenę Jańczak i zm. z pokrewieństwa

 

CZWARTEK 26.11.2020  

 

17.00 Za ++ męża Władysława Sośniak, 3 jego braci, rodziców z obu stron, 2 braci Józefa i Bogdana Galata, Kazimierę i Renatę Galata, szwagra Jana Niziałek oraz Stanisława i Bronisławę Urbański

 

PIĄTEK 27.11.2020

 

7.00 Za ++ Emila Brandys we wsp. urodzin, jego rodziców Jana i Katarzynę oraz ojca Herberta Siwica

 

SOBOTA 28.11.2020  

 

17.00  Za ++ męża Zygmunta Sładek, rodziców Franciszka i Anielę Ćmiel, Roberta Sładek, brata Jerzego, jego żonę Irenę, zm. z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

 

NIEDZIELA 29.11.2020 I Niedziela Adwentu

 

8.00 Za ++ męża, ojca i dziadka Krzysztofa Pytel w 24 rocznicę śmierci

 

10.30 Za ++ męża Wilhelma Syrnickiego, rodziców Oskara i Ernę Syrnicki, rodziców Józefa i Elżbietę Szaforz, brata Stanisława Szaforz, szwagierki Annę, Edeltraudę, Urszulę, szwagrów Karola, Ottona, Romualda, Monikę Kołodziejczyk, dziadków z rodzin: Szaforz, Syrnicki, Hensel, Marcol i dusze  w czyśćcu cierpiące 

 

15.00 Nabożeństwo adwentowe

 

15.30 Za ++ męża Jana Muszer oraz zm.z rodzin: Muszer, Kamionka i Wodecki

 

( po Mszy św. roczek: Natalia Pitlok )

 

 

PONIEDZIAŁEK 30.11.2020 Święto św.Andrzeja Apostoła

 

17.00 Za ++ rodziców Zofię i Pawła Szozda, Hildegardę i Maksymiliana Gorzawski, 4 braci, dziadków z obu stron, zm. z rodzin: Szozda, Gorzawski, Wolnik, Świętek oraz dusze w czyśćcu cierpiące

 

WTOREK 01.12. 2020

 

7.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące

 

ŚRODA 02.12.2020

 

7.00  Za ++ Zofię i Józefa Gorczowski, Zofie i Marka, dr Marię Kwiatkowską

 

CZWARTEK 03.12.2020  Wsp. św. Franciszka Ksawerego, prezb., I czwartek miesiąca

 

7.00 O nowe powołania oraz w int. Emerytów i Rencistów

 

17.00 Za ++ męża Andrzeja Roj

 

PIĄTEK 04.12.2020 Wsp. św. Barbary, dz. i męcz., I piątek miesiąca

 

7.00 W intencji Czcicieli NSPJ

 

9.00 Barbórka – w intencji Górników i ich Rodzin

 

17.00 Za + Piotra Porwoł w 30-ty dzień po smierci

 

SOBOTA 05.12.2020 I sobota miesiąca

 

8.00 W intencji Czcicieli MB i Róż Różańcowych oraz za + Gerarda Czardybon

 – od Róży XV

 

15.00 Do Aniołów Stróżów w intencji rocznego dziecka Maksymiliana Jonderko

( po Mszy św. chrzest: Tymon Damian Musiał )

 

15.30 Za + Klaudię Włodarczyk w I rocznicę śmierci

 

17.00  Za ++ Ernesta Parchańskiego w 6 rocz. śm., oraz zm. z rodziny

 

NIEDZIELA 06.12.2020 II Niedziela Adwentu

 

8.00 Za ++ męża Mariana Kolańskiego, rodziców z obu stron, brata Jana, chrzestnych, dziadków, ++ z rodziny, sąsiadów i dusze w czyśćcu cierpiace

 

10.30  Za ++ Józefa Hanusek we wspomnienie urodzin, Lidię Hanusek, Agnieszkę Bura

 

15.00 Nabożeństwo

 

15.30 Za ++ rodziców Józefa i Stefanię Myszor, Jana i Cecylie Kasprowski, Mariana Kasprowskiego, Kazimierza Muszyńskiego oraz dziadków z obu stron

 

 

 

PONIEDZIAŁEK 07.12.2020 Wsp. św.Ambrożego, bpa i dK

 

17.00 Za ++ męża Józefa Witek, zm. z rodzin Witek: Syna Piotra, Marie i Jana Witek, Bertę Spendel, Wiktora i Wiktorię Porwolik, córkę Różę, Anielę i Jana Porwolik, Jana Czardybon, Gertrudę i Stanisława, zm. z pokrewieństwa

 

WTOREK 08.12. 2020 Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

 

7.00 Za + Elfrydę Kopel – od Janiny i Moniki Guzik

 

17.00 W intencji Dzieci Maryi

 

ŚRODA 09.12.2020

 

7.00  Za ++ ojca , teścia, dziadka i pradziadka Józefa Macugowskiego i zm. dziadków

 

CZWARTEK 10.12.2020  

 

17.00 Za ++ ojców Władysława Stojek i Bronisława Maciejowskiego

 

PIĄTEK 11.12.2020 Wsp. św.Damazego I, pap.

 

7.00 Za ++ męża Alfreda Kurpas w I rocz. śm., rodziców Annę Kurpas z 2 mężami, zm. dziadków Jadwige i Franciszka Błażyca, Annę i Bernarda Brandys i zm. z pokrewieństwa

 

SOBOTA 12.12.2020 NMP z Guadalupe

 

16.00 Za + Łukasza Pękala w 3 rocz. śm, i we wspomnienie urodzin

 

17.00 Za + Roberta Kopyt w I rocznicę śmierci

 

NIEDZIELA 13.12.2020 III Niedziela Adwentu

 

8.00 Za ++ rodziców Karola i Marie Grzondziel, Franciszka i Anielę Ćmiel, zm. z pokrewieństwa oraz ks. Proboszczów Henryka Bednarczyka i Szczepana Murasa

 

10.30 Za ++ żonę Helenę Sczekała w 5 rocz. śm., rodziców i rodzeństwo, szwagra Jana i szwagierkę Kornelie oraz dusze w czyśćcu cierpiące

 

15.00 Nabożeństwo adwentowe

 

15.30 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze, zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej dla Anny Sykulskiej z okazji 60-tych urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny 

  

 

PONIEDZIAŁEK 14.12.2020 Wsp. św.Jana od Krzyża, prezb. i dK

 

17.00 Za ++ ojca Jana Wolny w 21 rocz. śm., matke Dorote, męża Ewalda, siostrę Urszulę, zięcia Janusza oraz dziadków

 

WTOREK 15.12. 2020

 

7.00 Za ++ matkę Rozalię Kowalski w 25 rocz. śm., jej męża Oskara, braci Bernarda, Jerzego, Jana, Franciszka, bratanka Andrzeja, szwagra Aleksandra Szczygieł, rodziców Annę i Józefa Płoneczka i dziadków z obu stron

 

17.00 Za ++ rodziców Józefa i Elfrydę Pytlik, Karola i Jadwigę Kurcok, szwagra Jana, dziadków i zm. z rodziny

 

ŚRODA 16.12.2020

 

7.00  Za + Mariana Uszyńskiego w 30-ty dzień po śm.

 

CZWARTEK 17.12.2020

 

17.00 Za ++ Stanisława Fuchs, syna Henryka, Marie i Pawła Adamczyk, Huberta i Bernarda Bańczyk, dziadków i pokrewieństwo

 

PIĄTEK 18.12.2020

 

7.00 Za + Sylwestra Sitko w i rocznicę śmierci

 

SOBOTA 19.12.2020

 

14.00 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze, zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej dla Ewy Brząkalik z okazji 60-tych urodzin

 

15.00 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze zdrowie, błogosławieństwo Boże, opieke matki Najświętszej i św. Maksymiliana dla Gertrudy Sznapka z okazji 85 rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny

 

17.00 Za + Anielę Bańczyk w 8 rocz. śm. i syna Łucjana

 

NIEDZIELA 20.12.2020 IV Niedziela Adwentu

 

8.00 Za ++ ojca i męża Romana Ćmiel i zm. ojców Rainholda Ćmiel i Stanisława Czaja

 

10.30  Za + Ryszarda Bańczyk

 

15.00 Nabożeństwo

 

15.30 Za ++ rodziców Joachima i Gertrudę Skorupa, teściów Wojciecha i Annę Biela, szwagrów Czesława, Alfreda, Stefana i Czesława

 

PONIEDZIAŁEK 21.12.2020 Wsp. św.Piotra Kanizjusza, prezb.

 

17.00 Za ++ Jana i Katarzynę Brandys

 

WTOREK 22.12. 2020

 

7.00 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze, zdrowie, błogosławieństwo Boże dla Ireny i Natalii Jaros z okazji 95 i 60 urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny

 

ŚRODA 23.12.2020

 

7.00  Za ++ siostrę Janinę Łojek, żonę Bogumiłę, rodziców Helenę i Stefanna Jańczak, teściów Marię i Jana Piela

 

 

CZWARTEK 24.12.2020  Wigilia Narodzenia Pańskiego

 

7.00 Za ++ rodziców Małgorzatę Podbielski, 2 mężów, syna Henryka, żonę Irenę, siostry Otylię i Łucję, dziadków i zm. z pokrewieństwa

 

24.00 PASTERKA – za Parafian

 

PIĄTEK 25.12.2020 Uroczystość Narodzenia Pańskiego

 

8.00 Do Dzieciatka Jezus w intencji rodzin: Sznapak, Ćmiel i Szweda

 

10.30  Za ++ żonę Wiesławę Girgiel, rodziców Marię i Waltra Kristof, ojca Jana Girgiel, zm. z pokrewieństwa i zm. koleżankę Irenę Jasińską

 

14.30 Nieszpory kolędowe

 

15.30 Za ++ Teresę Biernacki w I rocznicę śm., i Władysława Biernacki w II rocznicę śm.

 

SOBOTA 26.12.2020 Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika

 

8.00 Za ++ Elżbietę Pająk, jej męża Stanisława, zm. z rodzin: Pająk, Profaska

 

10.30 Za + Beatę Hajduk

 

14.00 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze, zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej dla Traudy Koch z okazji 80-tych urodzin

 

15.00 Nieszpory kolędowe

 

15.30 Za ++ rodziców Palkij

 

 

NIEDZIELA 27.12.2020 Święto św. Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

 

8.00 Za ++ rodziców Romana i Gertrudę Szostok, Jana Larwa, chrześnicę Annę Nikiel, szwagra Bronisława Karwot, dziadków z obu stron i zm. z rodziny

 

10.30 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze, zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej dla rodziny Otręba

 

15.00 Nieszpory kolędowe

 

15.30 Za + żonę i matkę Annę Płonka w 9 rocznice śm.

 

 

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbego, siedziba: Orzesze - Gardawice, ul. Dojazdowa 32.