Ogłoszenia

Ogłoszenia 19.05.2024

Ogłoszenia duszpasterskie 19.05.2024

 

 - Obchodzimy dzisiaj Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Jest to święto dopełnienia Tajemnicy Paschalnej, przekazania jej w życie i działanie Kościoła. Wierni mogą uzyskać odpust zupełny za publiczne odmówienie hymnu: Przybądź Duchu Stworzycielu i spełnienie zwykłych warunków odpustu.

 

- Zapraszam dzisiaj na koncert pieśni Maryjnych w wykonaniu zespołu wokalnego "Veravoce" połączonego ze wspólną modlitwą do Matki Bożej po Mszy św. o godz. 15.30. Zespół zaśpiewa  także na popołudniowej Mszy św.

 

- Dziś różaniec przed sumą poprowadzi  Róża nr 12 ( Teresa Pietrzak ), w przyszłą niedzielę Róża nr 13 ( Paulina Szostok )

 

- Kolekta dzisiejsza to kolekta specjalna na nowe inwestycje, zaś w przyszłą niedzielę na archidiecezję. Za wszystkie ofiary i te na tacę i te wpłacane na konto parafialne serdeczne Bóg zapłać. 

 

- W poniedziałek obchodzimy Święto NMP Matki Kościoła.

 

- 22 maja, we wspomnienie św. Rity zapraszam na Mszę świętą i nabożeństwo ku jej czci na godz. 19.30

 

- W czwartek obchodzimy Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Pamiętajmy w modlitwie o powołanych i módlmy się o nowe powołania kapłańskie, misyjne i zakonne. Módlmy się szczególnie za naszego kleryka Michała, który 25 maja w Elblągu 

przyjmie święcenia diakonatu.

 

- W piątek, 24 maja przypada dzień modlitw za Kościół w Chinach. Pamiętajmy w modlitwie o chrześcijanach mieszkających w tym kraju.

 

- Nabożeństwa majowe w parafii – w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek o 17.30. W soboty o 16.30 a w niedziele o 15.00, zaś w środy po Mszy św. porannej.

 

- Procesja Bożego Ciała ( 30 maja ) pójdzie ulicami Dojazdową, Damrota i Myśliwską. Ołtarze będą: I na ulicy Damrota 19 (u państwa Klimek ), II na ulicy Myśliwskiej 10 ( p.Warzecha ), III na ul. Myśliwskiej 30 ( u p. Gielata ), IV na końcu ul. Myśliwskiej przed wałami. Proszę by cała parafia włączyła się w budowę ołtarzy, szczególnie sąsiedzi.

 

- Zapraszam Mężczyzn i Młodzieńców na pielgrzymkę do Piekar Śląskich 26 maja. Zapisy na autokar w zakrystii do dzisiejszej ostatniej Mszy św. Wyjazd o godz. 7.00.

 

- Zapraszam na Festyn Parafialny w przyszłą niedzielę – 26 maja o godz. 15.00 – Msza Święta w intencji Matek, potem nabożeństwo majowe. Po nabożeństwie kawa i zabawa! Proszę chętnych o upieczenie ciasta.

 

- Proszę by samochody parkować na parkingu, a nie na ulicy.

 

 

ZAPROSZENIE NA PIELGRZYMKĘ MĘŻCZYZN I MŁODZIEŃCÓW 
DO PIEKAR ŚLĄSKICH

 

 

Siostry i Bracia,

przed nami ostatnia niedziela maja, a to oznacza, że pora na tradycyjne spotkanie u Matki w Piekarach. Oczywiście, przede wszystkim jest to spotkanie mężczyzn, 
ale zapraszam na nie wszystkich.

Ewangelista Łukasz mówi, że Maryja tuż po Zwiastowaniu poszła pospiesznie 
do domu Elżbiety, by dzielić jej los, by z nią być, by ją wspierać, by razem uwielbiać Boga za Jego wielkie  dzieła (por. Łk 1,39-56).

Dziś my pójdźmy do Niej, do Jej wspaniałego domu w Piekarach Śl., w którym jest z nami jako Matka miłości i sprawiedliwości społecznej. 

Chcemy także, razem z Maryją, dziękować Panu Bogu za nasz wspólny Dom, którym jest Kościół. Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmi: „Jestem w Kościele”. Będziemy więc przyglądać się naszej obecności w Kościele i pytać, co możemy zrobić, aby była 
ona jeszcze intensywniejsza. Naszej pielgrzymce będzie przewodniczył Prymas Polski, abp Wojciech Polak z Gniezna.

Dodatkową okazją do spotkania w Piekarach jest fakt, że  tego samego dnia po raz pierwszy będziemy obchodzić w Kościele Światowy Dzień Dzieci, ogłoszony przez papieża Franciszka. Będzie więc i Dzień Matki, bo to przecież 26 maja, i Dzień Dziecka.

Zapraszam was jak najserdeczniej. Przyjdźcie albo przyjedźcie z dziećmi
 i wnukami. Bądźmy razem. Do zobaczenia w Piekarach.

Z modlitwą i błogosławieństwem,

       Wasz biskup

 

† Adrian J. Galbas SAC

 

Katowice, 16 maja 2024 r.,  w święto św. Andrzeja Boboli

VA I-39/24

 

 

 

 

Wszystkim Parafianom i Gościom życzę radosnego i błogosławionego czasu Wielkanocnego.

Ogłoszenia 12.05.2024

Ogłoszenia duszpasterskie 12.05.2024

 

- Dziś różaniec przed sumą poprowadzi  Róża nr 11 ( Grzegorz Drozd ), w przyszłą niedzielę Róża nr 12 ( Teresa Pietrzak )

 

- Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na parafię, zaś w przyszłą niedzielę kolekta specjalna na nowe inwestycje. Za wszystkie ofiary i te na tacę i te wpłacane na konto parafialne serdeczne Bóg zapłać.

 

- Nabożeństwa majowe w parafii – w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek o 17.30. W soboty o 16.30 a w niedziele o 15.00, zaś w środy po Mszy św. porannej.

 

- Trwa nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Już dziś zapraszam wszystkich Parafian na całonocną Adorację Najświętszego Sakramentu z soboty na niedzielę (18/19 maja ). Adorację rozpoczniemy po Mszy świętej sobotniej a skończymy przed pierwszą Mszą św. w niedzielę. Proszę chętnych by wpisać się na listę czuwających.

 

 - W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego nie będzie tradycyjnego nabożeństwa majowego. Zapraszam w tym dniu na koncert pieśni Maryjnych w wykonaniu zespołu wokalnego "Veravoce" połączonego ze wspólną modlitwą do Matki Bożej po Mszy św. o godz. 15.30. Zespół zaśpiewa  także na popołudniowej Mszy św.. Szczegóły na plakatach w gablotach.

 

- Procesja Bożego Ciała ( 30 maja ) pójdzie ulicami Dojazdową, Damrota i Myśliwską. Ołtarze będą: I na ulicy Damrota 19 (u państwa Klimek ), II na ulicy Myśliwskiej 10 ( p.Warzecha ), III na ul. Myśliwskiej 30 ( u p. Gielata ), IV na końcu ul. Myśliwskiej przed wałami. Proszę by cała parafia włączyła się w budowę ołtarzy, szczególnie sąsiedzi.

 

- Zapraszam Mężczyzn i Młodzieńców na pielgrzymkę do Piekar Śląskich 26 maja. Zapisy na autokar w zakrystii do przyszłej niedzieli. Wyjazd o godz. 7.00.

 

- Proszę by samochody parkować na parkingu, a nie na ulicy.

 

- Obowiązkowe szczepienie psów przeciwko wściekliźnie odbędzie się w Gardawicach dnia 17 maja w piątek. Szczegóły na plakatach w gablotkach.

 

Wszystkim Parafianom i Gościom życzę radosnego i błogosławionego czasu Wielkanocnego.

 

Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

 w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia

 

Deklaracja Dignitas infinita o godności człowieka to dokument Dykasterii Nauki Wiary zaaprobowany przez Ojca Świętego Franciszka, poruszający kluczowe zagadnienia ludzkiego życia. W związku z narastającą w przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją dotyczącą zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legalizacji zabijania dzieci w łonie matek, pragniemy przypomnieć jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w tej kwestii. 

„Kościół nie przestaje przypominać, że «godność każdej istoty ludzkiej ma charakter istotowy i obowiązuje od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Uznanie tej godności jest niezbywalnym warunkiem wstępnym ochrony egzystencji osobistej i społecznej, a także niezbędnym warunkiem tego, by braterstwo i przyjaźń społeczna mogły się urzeczywistniać między wszystkimi narodami na ziemi». Opierając się na tej nienaruszalnej wartości ludzkiego życia, magisterium Kościoła zawsze wypowiadało się przeciwko aborcji. Św. Jan Paweł II pisze o tym: «Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. […] Dzisiaj jednak świadomość jego zła zaciera się stopniowo w sumieniach wielu ludzi. Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stopniowo traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy chodzi o podstawowe prawo do życia. Wobec tak groźnej sytuacji szczególnie potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie w oczy i nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie. […] 

Właśnie w przypadku przerywania ciąży można się dziś często spotkać z dwuznacznymi określeniami, jak na przykład ‘zabieg’, które zmierzają do ukrycia jego prawdziwej natury i złagodzenia jego ciężaru w świadomości opinii publicznej. Być może, samo to zjawisko językowe jest już objawem niepokoju nurtującego sumienia. Jednak żadne słowo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości: przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem». Nienarodzone dzieci są zatem «najbardziej bezbronne i niewinne ze wszystkich, a dzisiaj odziera się je z ludzkiej godności, aby robić z nimi to, co się chce, pozbawiając je życia i ustanawiając prawa, by nikt nie mógł temu przeszkodzić».  Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że «obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka»” (Deklaracja Dignitas infinita, 47). 

W kontekście troski o życie i rozwój dzieci, Rada Stała KEP zachęca wszystkich wiernych do włączenia się w inicjatywę Ojca Świętego Franciszka, który ustanowił pierwsze Światowe Dni Dzieci. Będą one obchodzone 25 i 26 maja 2024 roku. W naszych modlitwach pamiętajmy także o tych dzieciach, którym nigdy nie było dane ujrzeć blasku słońca.

Podpisali Członkowie Rady Stałej

Konferencji Episkopatu Polski 

Jasna Góra, 2 maja 2024

Za zgodność:

Bp Artur G. Miziński

Sekretarz Generalny

Konferencji Episkopatu Polski

 

Ogłoszenia 05.05.2024

 

Ogłoszenia duszpasterskie 05.05.2024

 

- Dziś różaniec przed sumą poprowadzi  Róża nr 10 ( Róża Bieg ), w przyszłą niedzielę Róża nr 11 ( Grzegorz Drozd )

 

- Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na WŚSD, zaś w przyszłą niedzielę na parafię. Za wszystkie ofiary i te na tacę i te wpłacane na konto parafialne serdeczne Bóg zapłać.

 

- Dziś diakoni WŚSD rozpoczynają rekolekcje przed święceniami prezbiteratu. Polecamy ich i ks. Rekolekcjonistę modlitwie wszystkich wiernych. Święcenia prezbiteratu odbędą się w sobotę, 11 maja, o godz. 10.00 w katowickiej katedrze.

 

- Dziś w naszej parafii gościmy Członków Wspólnoty Cenacolo, którzy opowiedzą nam o Wspólnocie, dają osobiste świadectwo wiary i zaproszą nas do wsparcia materialnego przez zakup własnoręcznie zrobionych rzeczy.

 

- Nabożeństwa majowe w parafii – w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek o 17.30. W soboty o 16.30 a w niedziele o 15.00, zaś w środy po Mszy św. porannej.

 

- W poniedziałek, wtorek i środę przypadają dni modlitw o urodzaje, noszące w Polsce nazwę Dni Krzyżowych, ponieważ procesje błagalne tych dni kierują się zwykle do przydrożnych krzyży. Kościół modli się w tych dniach o błogosławieństwo Boże dla pracujących w rolnictwie, błaga o dobre urodzaje, pamięta o tych, którzy w różnych miejscach na ziemi cierpią głód, prosi o błogosławieństwo w każdej ludzkiej pracy.

W poniedziałek modlitwy przy krzyżu na ulicy Dojazdowej o godz. 16.30.

We wtorek przy krzyżu na ulicy Katowickiej ( p. Figura ) o godz. 16.15

W środę przy figurce Maryi na ulicy Katowickiej o godz. 6.30

 

- W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W naszej parafii Uroczystość I Komunii Świętej.

 

- Od piątku rozpoczynamy nowennę przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Już dziś zapraszam wszystkich Parafian na całonocną Adorację Najświętszego Sakramentu z soboty na niedzielę (18/19 maja ). Adorację rozpoczniemy po Mszy świętej sobotniej a skończymy przed pierwszą Mszą św. w niedzielę. Proszę chętnych by wpisać się na listę czuwających.

 

- W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego nie będzie tradycyjnego nabożeństwa majowego. Zapraszam w tym dniu na koncert pieśni Maryjnych w wykonaniu zespołu wokalnego "Veravoce" połączonego ze wspólną modlitwą do Matki Bożej po Mszy św. o godz. 15.30. Zespół zaśpiewa  także na popołudniowej Mszy św.. Szczegóły na plakatach w gablotach.

 

- Procesja Bożego Ciała ( 30 maja ) pójdzie ulicami Dojazdową, Damrota i Myśliwską. Ołtarze będą: I na ulicy Damrota 19 (u państwa Klimek ), II na ulicy Myśliwskiej 10 ( p.Warzecha ), III na ul. Myśliwskiej 30 ( u p. Gielata ), IV na końcu ul. Myśliwskiej przed wałami. Proszę by cała parafia włączyła się w budowę ołtarzy, szczególnie sąsiedzi.

 

- Dziękuję Panom za koszenie trawy

 

- Odwiedziny chorych i starszych Parafian w piątek 10 maja od godz. 8.00

 

- Proszę by samochody parkować na parkingu, a nie na ulicy.

 

- Obowiązkowe szczepienie psów przeciwko wściekliźnie odbędzie się w Gardawicach dnia 17 maja w piątek. Szczegóły na plakatach w gablotkach.

 

 

 

Wszystkim Parafianom i Gościom życzę radosnego i błogosławionego czasu Wielkanocnego.

Ogłoszenia 28.04.2024

Ogłoszenia duszpasterskie 28.04.2024

 

- Dziś różaniec przed sumą poprowadzi  Róża nr 9 ( Gertruda Bem ), w przyszłą niedzielę Róża nr 10 ( Róża Bieg )

 

- Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na remont krypty katedry , zaś w przyszłą niedzielę na WŚSD. Za wszystkie ofiary i te na tacę i te wpłacane na konto parafialne serdeczne Bóg zapłać.

 

- W poniedziałek, 29 kwietnia obchodzimy Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego.

 

- Od środy rozpoczynamy maj, miesiąc, w którym zachęcamy wiernych do uczestnictwa w nabożeństwach majowych – w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek o 17.30. W soboty o 16.30 a w niedziele o 15.00, zaś w środy po Mszy św. porannej. Wyjątkowo rozpoczniemy  przy kapliczce na ulicy Centralnej - naprzeciw straży w środę 1 maja o godz. 17.00

 

- 1 maja, w święto św. Józefa, pamiętajmy w modlitwie o bezrobotnych

 

- W czwartek, 3 maja, Uroczystość NMP Królowej Polski. Msze Święte jak w niedziele. Zapraszam na nabożeństwo majowe podczas którego dokonamy odnowienia Milenijnego aktu oddania Polski Matce Bożej. 

 

- W tym tygodniu przypadają: I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca.

 

- Odwiedziny chorych i starszych Parafian w piątek 10 maja od godz. 8.00

 

- Proszę by samochody parkować na parkingu, a nie na ulicy.

 

 

 

Wszystkim Parafianom i Gościom życzę radosnego i błogosławionego czasu Wielkanocnego.

Ogłoszenia 21.04.2024

Ogłoszenia 21.04.2024

 

- Dziś obchodzimy Niedziele Dobrego Pasterza - Światowy Dzień Modlitw o Powołania.

 

_ Dziś różaniec przed sumą poprowadzi Róża nr 8 ( Maria Kowalska ), w przyszłą niedziele Róża nr 9 ( Gertruda Bem )

 

- Kolekta dzisiejsza to kolekta specjalna na nowe inwestycje, zaś w przyszłą niedzielę na remont krypty katedry. Za wszystkie ofiary i te na tacę i te wpłacane na konto parafialne serdeczne Bóg zapłać.

 

- W czwartek, 25 kwietnia przypada święto św. Marka - Ewangelisty - modlimy się o urodzaje i błogosławieństwo Boże w pracy.

 

- Dziękuję Panom i Firmie DAX za wniesienie części organów na chór.

 

- Proszę by samochody parkować na parkingu a nie na ulicy.

 

Wszystkim Parafianom i Gościom życzę radosnego i błogosławionego czasu Wielkanocnego.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbego, siedziba: Orzesze - Gardawice, ul. Dojazdowa 32.