Regulamin cmentarza

Gospodarzem naszego parafialnego cmentarza jest Firma Pogrzebowa - Dorota Foltys.

tel. 32/22-13-254

609-708-185

500-670-730

ul. św. Wawrzyńca 39

43-180 Orzesze

www.pogrzeby-foltys.pl

Opiekunów poniżej wymienionych grobów prosimy o kontakt z parafią

Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Agnieszka Kulik

10.09.1928

27.02.1998

10.09.1928

27.02.1998

Henryk Mazurkiewicz

08.06.1945

04.02.1998

08.06.1945

04.02.1998

Eryk Wolnik

23.05.1930

02.01.1998

23.05.1930

02.01.1998

Franciszek Gajda

27.03.1930

29.12.1997

27.03.1930

29.12.1997

Joachim Skorupa

31.12.1932

21.12.1997

31.12.1932

21.12.1997

Franciszek Szwanda

18.07.1915

22.05.1995

Zofia Szwanda

25.09.1918

07.07.1997

18.07.1915

25.09.1918

22.05.1995

07.07.1997

Elżbieta Zega

27.12.1944

04.05.1997

27.12.1944

04.05.1997

Józef Spendel

02.03.1924

11.10.1990

Jadwiga Spendel

13.09.1925

07.04.1997

02.03.1924

13.09.1925

11.10.1990

07.04.1997

Maria Bańczyk

01.10.1912

05.03.1997

01.10.1912

05.03.1997

Ryszard Kulik

09.07.1929

01.02.1997

09.07.1929

01.02.1997

Helena Balas

15.04.1911

07.12.1996

15.04.1911

07.12.1996

Paweł Gola

28.02.1929

29.11.1996

28.02.1929

29.11.1996

Maria Porwolik

02.08.1910

23.10.1996

02.08.1910

23.10.1996

Alojzy Czylok

08.05.1934

19.10.1996

08.05.1934

19.10.1996

Gertruda Gorzawska

09.04.1924

02.09.1996

09.04.1924

02.09.1996

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Kulik Agnieszka

10.09.1928

27.02.1998

Data urodzenia:

10.09.1928

Data śmierci:

27.02.1998

Status:
Pochowany:

Mazurkiewicz Henryk

08.06.1945

04.02.1998

Data urodzenia:

08.06.1945

Data śmierci:

04.02.1998

Status:
Pochowany:

Wolnik Eryk

23.05.1930

02.01.1998

Data urodzenia:

23.05.1930

Data śmierci:

02.01.1998

Status:
Pochowany:

Gajda Franciszek

27.03.1930

29.12.1997

Data urodzenia:

27.03.1930

Data śmierci:

29.12.1997

Status:
Pochowany:

Skorupa Joachim

31.12.1932

21.12.1997

Data urodzenia:

31.12.1932

Data śmierci:

21.12.1997

Status:
Pochowany:

Szwanda Franciszek

18.07.1915

22.05.1995

Szwanda Zofia

25.09.1918

07.07.1997

Data urodzenia:

18.07.1915

25.09.1918

Data śmierci:

22.05.1995

07.07.1997

Status:
Pochowany:

Zega Elżbieta

27.12.1944

04.05.1997

Data urodzenia:

27.12.1944

Data śmierci:

04.05.1997

Status:
Pochowany:

Spendel Józef

02.03.1924

11.10.1990

Spendel Jadwiga

13.09.1925

07.04.1997

Data urodzenia:

02.03.1924

13.09.1925

Data śmierci:

11.10.1990

07.04.1997

Status:
Pochowany:

Bańczyk Maria

01.10.1912

05.03.1997

Data urodzenia:

01.10.1912

Data śmierci:

05.03.1997

Status:
Pochowany:

Kulik Ryszard

09.07.1929

01.02.1997

Data urodzenia:

09.07.1929

Data śmierci:

01.02.1997

Status:
Pochowany:

Balas Helena

15.04.1911

07.12.1996

Data urodzenia:

15.04.1911

Data śmierci:

07.12.1996

Status:
Pochowany:

Gola Paweł

28.02.1929

29.11.1996

Data urodzenia:

28.02.1929

Data śmierci:

29.11.1996

Status:
Pochowany:

Porwolik Maria

02.08.1910

23.10.1996

Data urodzenia:

02.08.1910

Data śmierci:

23.10.1996

Status:
Pochowany:

Czylok Alojzy

08.05.1934

19.10.1996

Data urodzenia:

08.05.1934

Data śmierci:

19.10.1996

Status:
Pochowany:

Gorzawska Gertruda

09.04.1924

02.09.1996

Data urodzenia:

09.04.1924

Data śmierci:

02.09.1996

Status:

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbego, siedziba: Orzesze - Gardawice, ul. Dojazdowa 32.