Żywy różaniec

 

"Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca". (Jan Paweł II)

 

rozdzielnik

 

Historia Stowarzyszenia Żywego Różańca

Od połowy XIX wieku najbardziej popularną różańcową wspólnotę modlitewną stanowi Stowarzyszenie Żywego Różańca, założone przez Paulinę Jaricot (1799–1862) w Lyonie w roku 1826. "Najważniejszą... rzeczą i najtrudniejszą jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich" – napisała wtedy. Każdy człowiek może znaleźć w ciągu dnia kilka minut, aby odmówić dziesiątek różańca, czyli jedną tajemnicę. Paulina Jaricot zaczęła organizować piętnastoosobowe grupy, nazwane później «żywymi różami». Każda z osób tworzących piętnastkę zobowiązywała się do odmawiania jednej tajemnicy, czyli wszyscy razem odmawiają codziennie cały różaniec. Wszystkich członków róży dotyczy taka sama zasługa jakby odmówili cały różaniec. Nieodmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, a utratę zasługi. Celem Stowarzyszenia Żywego Różańca jest według Założycielki wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych Kościoła. Dziełu Pauliny Jaricot udzieliło poparcia wielu biskupów oraz ojciec generał Zakonu Kaznodziejskiego, który przyłączył Stowarzyszenie Żywego Różańca do wielkiej historycznej dominikańskiej Rodziny Różańcowej, obejmującej Bractwa Różańcowe i Różaniec Wieczysty. Wkrótce papież Grzegorz XVI wydał 'breve' aprobujące stowarzyszenie. Żywy Różaniec w krótkim czasie rozprzestrzenił się w całej Francji, a następnie na świecie. Po pięciu latach, w roku 1831, Paulina Jaricot napisała:
"Liczba odmawiających dziesiątek różańca rośnie z niewiarygodną szybkością we Włoszech, Szwajcarii, Belgii, Anglii i wielu regionach Ameryki. (...) Wszędzie, gdzie tworzą się piętnastki, można zauważyć nie notowane wcześniej umacnianie się dobra". Kilka lat później dodała: "Stopniowo stajemy się zjednoczeni w modlitwie ze wszystkimi ludźmi świata".

 

Papież Leon XIII w breve z 13 czerwca 1881 roku napisał m.in.
"Paulinie Jaricot ... zawdzięczamy szczęśliwy pomysł rozdzielenia wśród piętnastu osób piętnastu dziesiątków Różańca. W ten sposób ... cudownie rozpowszechniła i uczyniła nieustanną modlitwę do Matki Bożej".

 

Gdy kilkadziesiąt lat później powstały Papieskie Dzieła Misyjne, Żywy Różaniec w naturalny sposób stał się ich wiernym współpracownikiem.

 

Rozpoczynając 25. rok swojego pontyfikatu, Jan Paweł II w liście apostolskim zatytułowanym «Różaniec Dziewicy Maryi» ogłosił Rok Różańca (okres od października 2002 do października 2003 roku). Ojciec Święty wprowadził nową część różańca, tajemnice światła, uwzględniające lata publicznej działalności Pana Jezusa, «aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem Ewangelii». Odtąd cały różaniec liczy 20 tajemnic, czyli żywe róże składają się z 20 osób.

 

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:

 • w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,

 • Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),

 • Ofiarowania Pańskiego (2 II),

 • Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),

 • Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),

 • Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),

 • w święto Królowej Różańca świętego (7 X)

 • oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).

 

rozdzielnik

 

Obowiązki członków Żywego Różańca:

 • Zasadniczym obowiązkiem jest zapisanie imienia w Księdze i odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca.

 • Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych.

 • Częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych.

 • Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.

 • Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika.

 • Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modłach za spokój jego duszy.

W styczniu 1994 r. zgłoszono ks. proboszczowi Henrykowi Bednarczykowi prośbę o utworzenie Koła Żywego Różańca. Propozycja była konkretna, proboszcz ją poparł, a chętnych do odmawiania różańca było wielu. Już w lutym tego samego roku zawiązało się 9 róż żeńskich, później powstawały kolejne, w tym 2 męskie. Każda róża na zmianę prowadzi modlitwę różańcową w niedzielę przed Mszą św. o godz. 10.30. Po rozszerzeniu różańca o tajemnice światła w parafii jest 16 pełnych róż. Aktualnie wygląda to następująco:

 

Róża I

Róża II

Róża III

Róża IV

1. Filek Halina

1. Parchańska Stefania

1. Bańczyk Gertruda

1. Ćmiel Maria

2. Szostek Grażyna

2. Kowalska Pelagia

2. Brandys Stefania

2. Kristof Bronisława

3. Biełka Helena

3. Górny Brygida

3. Suchoń Grażyna

3. Ćmiel Łucja

4. Szmajduch Helena

4. Skorupa Gertruda

4. Kasprowska Felicja

4. Sznapka Gertruda

5. Szmajduch Maria

5. Biela Pelagia

5. Krenczyk Barbara

5. Kumor Jadwiga

6. Myszor Bożena

6. Szczepek Małgorzata

6. Warzecha Łucja

6. Figura Regina

7. Hanusek Lidia

7. Parchańska Teresa

7. Botor Waleria

7. Bańczyk Róża

8. Skotniczny Bernadeta

8. Wierzbicka Aniela

8. Jaszczyk Róża

8. Ćmiel Teresa

9. Kowalska Magdalena

9. Kamionka Maria

9. Swadźba Aniela

9. Sier Helga

10. Koch Edeltrauda

10. Onderka Anna

10. Ćmiel Katarzyna

10. Ral Aneta

11. Kojzar Irena

11. Fuchs Stefania

11. Jeleń Janina

11. Kristof Felicja

12. Bończyk Małgorzata

12. Kamionka Jadwiga

12. Gorzawska Anna

12. Porwolik Aniela

13. Kowalska Janina

13. Gazda Blandyna

13. Warzecha Donata

13. Czardybon Stefania

14. Gorzawska Urszula

14. Szala Aniela

14. Skowron Aniela

14. Krzysteczko Łucja

15. Krzysztof Maria

15. Hoszek Natalia

15. Gorzawska Magdalena

15. Gorzawska Krystyna

16. Gąsiorczyk Stefania

16. Gazda Izabela

16. Wieczorek Anna

16. Bończyk Aniela

17. Hajduk Beata

17. Bem Irena

17. Bańczyk Stefania

17. Maroszek Maria

18. Wojtaszek Regina

18. Hajduk Regina

18. Dytko Regina

18. Jaworska Hiacynta

19. Sznapka Danuta

19. Mazurkiewicz Danuta

19. Kowalska Edyta

19. Ćmiel Monika

20. Wita Renata

20. Kamionka Anna

20. Brandys Justyna

20. Korzonek Irena

       

Róża V

Róża VI

Róża VII

Róża VIII

1. Syrnicka Jadwiga

1. Schmidt Klara

1. Błażyca Irena

1. Toman Róża

2. Gazda Danuta

2. Kurzywilk Bożena

2. Kopiec Eugenia

2. Wojtas Halina

3. Malcher Jolanta

3. Bończyk Helga

3. Kopiec Elżbieta

3. Stępień Renata

4. Niewiadomska Krystyna

4. Gazda Stefania

4. Kowalska Małgorzata

4. Sobota Magdalena

5. Dziuk Jadwiga

5. Pitlok Dorota

5. Loda Regina

5. Smolorz Irena

6. Czylok Genowefa

6. Gryman Krystyna

6. Jarząbek Stefania

6. Blacha Inga

7. Szaforz Róża

7. Gryman Jadwiga

7. Kret Irena

7. Maciaszek Janina

8. Ćmiel Regina

8. Balas Maria

8. Tomala Gertruda

8. Kowalska Maria

9. Szostok Krystyna

9. Studniarz Zofia

9. Kiel Bogumiła

9. Gorzawska Alicja

10. Szostok Gertruda Targiel

10. Studniarz Magdalena

10. Brych Dorota

10. Warzecha Danuta

11. Wolnik Iwona

11. Szostok Maria

11. Cyganik Helena

11. Szmajduch Magdalena

12. Kołodziej Czesława

12. Szostok Blanka

12. Kowalska Maria

12. Sitko Halina

13. Szostok Gertruda

13. Bańczyk Maria

13. Kamionka Alicja

13. Pustelny Adriana

14. Kristofiak Róża

14. Jabłońska Wanda

14. Magiera Joanna

14. Mucha Anna

15. Witek Maria

15. Muszer Anna

15. Kamionka Izabela

15. Brząkalik Ewa

16. Ćmiel Łucja

16. Mrowiec Renata

16. Kapała Zenobia

16. Blaski Urszula

17. Roj Irena

17. Porwolik Stefania

17. Kukla Ewa

17. Gorzawska Maria

18. Kolańska Ewelina

18. Gruszczyk Bożena

18. Kopel Elfryda

18. Zacher Stefania

19. Dziuk Bożena

19. Cimała Róża

19. Guzik Marzena

19. Szendera Damian

20. Onderka Daniela

20. Kasprowska Magdalena

20. Wiśniowska Magdalena

20. Sykulska Anna

       

Róża IX

Róża X

Róża XI

Róża XII

1. Bem Gertruda

1. Bieg Róża

1. Onderka Jan

1. Szala Krystyna

2. Kwaśniewska Małgorzata

2. Bieg Teresa

2. Kapała Franciszek

2. Pawłowska Janina

3. Wolny Klara

3. Krymer Gertruda

3. Szostok Erwin

3. Palkij Ilona

4. Hutyra Teresa

4. Szostok Renata

4. Szostok Stanisław

4. Kiel Irena

5. Kolańska Alina

5. Sładek Maria

5. Drzęźla Józef

5. Gasińska Justyna

6. Mazurkiewicz Aniela

6. Lipińska Agnieszka

6. Filek Sławomir

6. Pytel Bogumiła

7. Sczekała Helena

7. Drażyk Joanna

7. Janczak Stefan

7. Pietrzak Teresa

8. Mazurkiewicz Krystyna

8. Drażyk Agata

8. Witek Piotr

8. Jarczyk Renata

9. Hanusek Anastazja

9. Kowalska Maria J.

9. Galata Józef

9. Fojcik Anna

10. Geodecka Janina

10. Galata Kazimiera

10. Brząkalik Mirosław

10. Otręba Agnieszka

11. Nierząd Gabriela

11. Targiel Dorota

11. Bańczyk Franciszek

11. Kempny Maria

12. Piechaczek Helena

12. Kowalska Bożena

12. Kamionka Andrzej

12. Witoszek Stefania

13. Hapak Katarzyna

13. Jarczyk Gertruda

13. Bernat Bogusław

13. Drzęźla Adelajda

14. Galata Anastazja

14. Kołodziej Elfryda

14. Gazda Erwin

14. Schier Wanda

15. Ziarno Irena

15. Świaczny Jadwiga

15. Szostok Michał

15. Polok Elżbieta

16. Sternal Brygida

16. Kowalska Eryka

16. Szostok Augustyn

16. Szkatulska Amalia

17. Niziałek Sabina

17. Muszer Dorota

17. Sykulski Alojzy

17. Jaros Natalia

18. Sośniak Kazimiera

18. Czylok Bożena

18. Gryman Stanisław

18. Zimerman Ewa

19. Dudzińska Maria

19. Czembor Danuta

19. Yevdokimov Serhiy

19. Otręba Krystyna

20. Zielonka Aniela

20. Łaska Bronisława

20. Smolorz Franciszek

20. Łapot Zofia

       

Róża XIII

Róża XV

Róża XVI

Róża XVII

1. Szostok Paulina

1. Ćmiel Krystian

1. Warzybok Urszula

1. Kurasz Eugenia

2. Szczepek Klaudia

2. Ćmiel Szymon

2. Pająk Lidia

2. Bańczyk Helena

3. Słupik Katarzyna

3. Ćmiel Paweł

3. Malcher Renata

3. Poloczek Elfryda

4. Szostek Bartosz

4. Bieg Eugeniusz

4. Kempa Gabriela

4. Gazda Regina

5. Czardybon Małgorzata

5. Król Krzysztof

5. Malcher Cecylia

5. Bańczyk Maria S.

6. Karczmarczyk Sabina

6. Sładek Zygmunt

6. Brandys Aniela

6. Szaforz Iwona

7. Warzycha Maria

7. Drażyk Jan

7. Kubiak Małgorzata

7. Bańczyk Zofia

8. Król Iwona

8. Drażyk Adam

8. Szendera Klaudia

8. Baron Iwona

9. Ćmiel Aurelia

9. Kristof Czesław

9. Cyganik Hildegarda

9. Baron Alicja

10. Sznapka Anna

10. Jarczyk Henryk

10. Spendel Katarzyna

10. Puchała Irena

11. Olejniczak Patryk

11. Warzycha Tadeusz

11. Gorzawska Edeltrauda

11. Czardybon Anna

12. Kristof Marek

12. Szmajduch Wojciech

12. Ryguła Stefania

12. Kaleja Monika

13. Kiel Wojciech

13. Szmajduch Jerzy

13. Sykulska Gertruda

13. Witek Aniela

14. Kopiec Michał

14. Pająk Bogdan

14. Jarek Halina

14. Genge Ewa

15. Szostok Jakub

15. Kołodziej Bernard

15. Szaforz Wanda

15. Kempa Teresa

16. Ścierska Aleksandra

16. Kondziołka Eryk

16. Szendera Bożena

16. Kempa Krystyna

17. Jakubiec Joanna

17. Bem Marek

17. Kurzak Blanka

17. Witek Małgorzata

18. Siwoń Maria

18. Sobczyk Franciszek

18. Suchoń Joanna

18. Schier Wioletta

19. Muras Sylwia

19. Kasprowski Damian

19. Marek Maria

19. Stojek Helena

20. Szostok Wojciech

20. Czardybon Gerard

20. Łuska Lidia

20. Kubanek Elżbieta

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbego, siedziba: Orzesze - Gardawice, ul. Dojazdowa 32.