Sakramenty

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
Sakramentu chrztu udzielamy na wyraźne życzenie rodziców lub opiekunów wyrażających chęć religijnego wychowania swojego dziecka. Dziecko do sakramentu chrztu w kancelarii parafialnej zgłaszają rodzice dziecka na dwa tygodnie przed terminem.

 


SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Bierzmowanie udzielane jest według terminu podanego wcześniej. Młodzież klas VIII przygotowuje się uczestnicząc w katechezach w szkole i na spotkaniach prowadzonych w kościele. Uczestniczy w niedzielnych Mszach św., wyznaczonych Mszach św. młodzieżowych, nabożeństwach i w innych zajęciach religijnych.

Dorośli przyjmują sakrament po indywidualnym przygotowaniu.

 


SAKRAMENT EUCHARYSTII
porządek liturgii podany w zakładkach: Msze Święte oraz Aktualności

 


SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA
okazja do spowiedzi*:

 • 30 minut przed każdą Mszą Świętą

* nie spowiadamy w czasie Mszy św. pogrzebowych i ślubnych, w niedziele popołudniu oraz w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego i Bożego Narodzenia.

 


SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

Chorych odwiedzamy w pierwszy piątek  po rannej Mszy św. W ramach odwiedzin chorzy mogą przystąpić do sakramentu pojednania, przyjąć sakrament namaszczenia chorych i Komunię św. Zgłoszenia chorych przyjmujemy w zakrystii.

Przyjmując kapłana z posługą sakramentalną pamiętajmy o odpowiednim przygotowaniu się do tej wizyty. Zadbajmy o czysty obrus, krzyż na stole i zapalone świece.

 

 

PRZYGOTOWANIE DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH


PRZYGOTOWANIE DO CHRZTU

 

Dokumenty i informacje potrzebne do zgłoszenia dziecka do sakramentu chrztu:

 1. Odpis skrócony aktu urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego z miejsca urodzenia /oryginał/.

 2. Uzupełniony formularz

 3. Na chrzestnych powinno wybrać się praktykujących katolików, będą to bowiem ludzie zaufania dziecka i całej rodziny. Mają oni w razie potrzeby wspierać rodziców w wychowaniu dziecka w wierze i moralności chrześcijańskiej.

 4. Ojcem i matką chrzestną może zostać:

  • każdy(a) kto jest wystarczająco dojrzały do pełnienia tego zadania,
  • przyjął trzy sakramenty: chrzest, bierzmowanie, Eucharystię i ukończył 16 lat,
  • osoba należąca do Kościoła Rzymskokatolickiego prowadząca życie zgodne z wiarą i z wymaganiami Kościoła Rzymskokatolickiego (chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego).
 5. Ojciec lub matka chrzestna, jeśli są z poza naszej parafii, przedstawiają zaświadczenie ze swojej parafii (do której należą, na terenie której mieszkają) stwierdzające, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami i mogą być dopuszczeni do godności ojca - matki chrzestnej.

 6. Rodzice dziecka i chrzestni w czasie Mszy św. chrzcielnej winni przystąpić do Komunii Świętej, dlatego też wcześniej winni odbyć spowiedź świętą.

 7. Nauka przed chrztem - katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych odbywa się w czwartek lub piątek przed datą chrztu św. po Mszy św. wieczornej w kaplicy św. Barbary.

 8. Aby ochrzcić dziecko z innej parafii wymagana jest zgoda Księdza Proboszcza tamtej parafii.

 9. Rzeczy potrzebne do sakramentu chrztu świętego:

  • świeca chrzcielna (ojciec chrzestny)
  • biała szata - biała ozdobna koszulka, którą nakłada się podczas liturgii chrzcielnej (matka chrzestna).

 


SAKRAMENT EUCHARYSTII - I KOMUNIA ŚWIĘTA

Dzieci klas III przystępują do I Komunii św., a 6-latki do Wczesnej Komunii św. w drugą niedzielę maja. Przez cały rok przygotowują się na katechezach w szkole i uczestniczą czynnie w życiu Kościoła.

 


SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Dokumenty potrzebne do zawarcia sakramentu małżeństwa konkordatowego:

 • Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości np. paszport.

 • Świadectwo chrztu do zawarcia sakramentu małżeństwa (ważne trzy miesiące od daty wystawienia). Świadectwa chrztu nie potrzebują osoby ochrzczone i bierzmowane w naszej parafii.

 • Świadectwo ukończenia nauki religii w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej (średniej).

 • Dyplom, zaświadczenie studium przedmałżeńskiego.

 • Zaświadczenie ukończenia nauk przedślubnych.

 • Zaświadczenie z dnia skupienia dla narzeczonych.

 • Zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (ważne trzy miesiące od daty wystawienia).
  * Odpis skrócony aktu małżeństwa z USC, gdy został wcześniej zawarty ślub cywilny.

Protokół spisujemy po zgromadzeniu wszystkich dokumentów na trzy miesiące przed datą ślubu po uprzednim ustaleniu terminu spotkania z księdzem.

Narzeczeni w dniu spisywania protokołu rozmów kanoniczno-duszpasterskich przedstawiają dane osobowe świadkówzawarcia małżeństwa.
* o zmianie świadków ślubu, prosimy jak najszybciej poinformować kancelarię parafialną.

Świadkowie w dniu zawierania ślubu przychodzą 10 minut przed rozpoczęciem obrzędu sakramentu małżeństwa (przed Mszą Świętą) do zakrystii kościoła z dokumentem tożsamości: dowodem osobistym lub paszportem.

 

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbego, siedziba: Orzesze - Gardawice, ul. Dojazdowa 32.