Historia

Pierwsza wzmianka o Gardawicach pochodzi z roku 1400. Należały one do parafii Woszczyce. W roku 1957 zawiązał się Komitet Budowy Kościoła w Gardawicach. Nie uzyskano jednak zezwolenia władz państwowych na budowę kościoła.

 

W latach 1959 – 1960 wybudowano dom w stanie surowym, w którym urządzono salkę katechetyczną. Później dom ten stał się tymczasowym kościołem. W roku 1968 została utworzona w Gardawicach stacja duszpasterska, nad którą pieczę powierzono wikariuszowi z Woszczyc księdzu Henrykowi Bednarczykowi.

 

Od 1 lipca 1973 roku Gardawice stały się samodzielną placówką duszpasterską, a ksiądz Henryk Bednarczyk został jej rektorem. Podczas kolędy 1973 roku przeprowadzono wybory patrona tymczasowego kościoła w przyszłej parafii. Wybrano Maksymiliana Marię Kolbego, wtedy jeszcze błogosławionego.

 

Parafia w Gardawicach została erygowana 15 marca 1981 roku. W roku 1986 po licznych staraniach uzyskano zezwolenie na budowę kościoła i w maju przystąpiono do budowy. Projektantem był inż. Zygmunt Fagas, konstruktorem inż. Marta Psiuk-Plewa, a autorem projektu wystroju wnętrza artysta plastyk Roman Nyga. Kościół został poświęcony 19 maja 1991 roku przez biskupa katowickiego Damiana Zimonia.

 

 

Najważniejsze dane dotyczące parafii: 

 

Liczba parafian: 1750

Data odpustu: niedziela przed 15 sierpnia

Ulice parafii: Centralna, Chrobrego nr 1a, Ks. Damrota, Dojazdowa, Górnicza, Hadyny, Jagodowa, Katowicka, Kilińskiego, Krzywa, Laurowa, Łączna nr 27, Łąkowa, Mleczna, Myśliwska, Oliwna, Różana, Rycerska, Tulipanów, Uczniowska, Wojska Polskiego, Wspólna, Zbożowa.