Historia

Pierwsza wzmianka o Gardawicach pochodzi z roku 1400. Należały one do parafii Woszczyce. W roku 1957 zawiązał się Komitet Budowy Kościoła w Gardawicach. Nie uzyskano jednak zezwolenia władz państwowych na budowę kościoła.

 

W latach 1959 – 1960 wybudowano dom w stanie surowym, w którym urządzono salkę katechetyczną. Później dom ten stał się tymczasowym kościołem. W roku 1968 została utworzona w Gardawicach stacja duszpasterska, nad którą pieczę powierzono wikariuszowi z Woszczyc księdzu Henrykowi Bednarczykowi.

 

Od 1 lipca 1973 roku Gardawice stały się samodzielną placówką duszpasterską, a ksiądz Henryk Bednarczyk został jej rektorem. Podczas kolędy 1973 roku przeprowadzono wybory patrona tymczasowego kościoła w przyszłej parafii. Wybrano Maksymiliana Marię Kolbego, wtedy jeszcze błogosławionego.

 

Parafia w Gardawicach została erygowana 15 marca 1981 roku. W roku 1986 po licznych staraniach uzyskano zezwolenie na budowę kościoła i w maju przystąpiono do budowy. Projektantem był inż. Zygmunt Fagas, konstruktorem inż. Marta Psiuk-Plewa, a autorem projektu wystroju wnętrza artysta plastyk Roman Nyga. Kościół został poświęcony 19 maja 1991 roku przez biskupa katowickiego Damiana Zimonia.

 

 

Najważniejsze dane dotyczące parafii: 

 

Liczba parafian: 1750

Data odpustu: niedziela przed 15 sierpnia

Ulice parafii: Centralna, Chrobrego nr 1a, Ks. Damrota, Dojazdowa, Górnicza, Hadyny, Jagodowa, Katowicka, Kilińskiego, Krzywa, Laurowa, Łączna nr 27, Łąkowa, Mleczna, Myśliwska, Oliwna, Różana, Rycerska, Tulipanów, Uczniowska, Wojska Polskiego, Wspólna, Zbożowa.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbego, siedziba: Orzesze - Gardawice, ul. Dojazdowa 32.