Intencje

 NIEDZIELA 09.08.2020 Odpust Parafialny ku czci Św. Maksymiliana Marii Kolbego

 

7.00 Za ++ męża i ojca Stefana Kocima, teściów Monikę i Antoniego Kocima, rodziców Annę i Ludwika Bończyk, brata Henryka i bratową Magdalenę i zm. z rodziny 

 

9.00 Za ++rodziców Pawła i Małgorzatę Loda, Stefana i Cecylię Furgoł, Bronisławę Loda, Stefana i Godwine Loda, szwagra Jerzego, dziadków z obu stron oraz zm. z rodzin: Loda, Furgoł i Przełożny

 

11.00 Suma odpustowa - Za Parafian

 

15.00 Nieszpory odpustowe

 

 

PONIEDIZAŁEK 10.08.2020 Wsp. św. Wawrzyńca, diak. i męcz

 

7.00 Za ++ Parafian

 

17.00 Za ++ Huberta i Irenę Kret

 

WTOREK 11.08. 2020 Wsp. św. Klary, dz

 

7.00 Za + Erwina Gazda - od Róży XI

 

ŚRODA 12.08.2020 Wsp. św. Joanny Franciszki de Chantal, zak

 

7.00 Za ++ rodziców Marię i Ludwika Jaszczyk, 2 córki, 2 zieciów, 2 wnuków, Elżbietę i Roberta Nowok, zm. z pokrewieństwa, księży proboszczów: Ludwika Pitasa, Henryka Bednarczyka, Henryka  Stegmana i dusze w czyśćcu cierpiące

 

CZWARTEK 13.08.2020

 

7.00 Za ++ męża Leona Porwolik, jego rodzeństwo, rodziców Marię i Ludwika, dziadków Porowlik, Pisarek, zm. z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

 

19.30 Nabożeństwo Fatimskie

 

PIĄTEK 14.08.2020 Wsp. św. Maksymiliana Marii Kolbego, prez.. i męcz

 

7.00 Za ++ ojca Franciszka Ćmiel, syna Marcina, dziadków z obu stron, Augustyna i Annę Ćmiel

 

14.00 Ślub rzymski: Małgorzata Myrcik – Tomasz Tunk

 

17.00 W intencji Parafian

 

SOBOTA 15.08.2020 Uroczystość Wniebowzięcia NMP

 

8.00 Za ++ Rainholda Ćmiel w 10 rocz. śm., brata Romana, Romana i Gertrude Szostok, dziadków z obu stron

 

10.30 Za ++ ojców i dziadków Krzysztofa Pytel i Alfreda Malcher i zm. z pokrewieństwa

 

15.00 Nieszpory Maryjne

 

15.30 Do Opatrzności Bożej, Matki Najświetszej i św. Maksymilina z podziękowaniem za odebrane łaski z prosba o dalsze zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę MB. dla Haliny Porwolik z okazji 70-tych urodzin oraz w intencji całej rodziny

 

 

 

NIEDZIELA 16.08.2020 XX  Niedziela Zwykła

 

8.00 Za + męża Mariana Kasprowskiego

 

10.30 Do Opatrzności Bożej, MB. Nieustającej Pomocy o potrzebne laski, zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rodziny Krenczyk

 

15.00 Nieszpory niedzielne

 

15.30 Za + Elfrydę Kopel  w 30-ty dzień po śmierci

 

PONIEDIZAŁEK 17.08.2020 Wsp. św.Jacka, prezb

 

7.00 Za ++ Jana czardybon w 30-ty dzień po śmierci, rodziców Gertrudę i Stanisława Czardybon, zm. z rodzin: Witek, Porwolik, Czardybon

 

WTOREK 18.08. 2020

 

7.00 Za + Elfrydę Kopel – od Róży VII

 

ŚRODA 19.08.2020 Wsp. św. Jana Eudesa, prezb

 

7.00 Za + Grzegorza Figura w I rocznicę śmierci

 

CZWARTEK 20.08.2020 Wsp. św. Bernarda, opata i dK

 

7.00 Intencja wolna

 

PIĄTEK 21.08.2020 Wsp. św.Piusa X, pap

 

7.00 Intencja wolna

 

SOBOTA 22.08.2020 Wsp. NMP Królowej

 

17.00 Za ++ rodziców Anne i Bernarda Brandys, brata Eugeniusza, szwagrów Alfreda i Czesława, zm. dziadków z obu stron, zm. z rodzin: Kristof, Brandys, Muszer, Pyka i Słupik

 

NIEDZIELA 23.08.2020 XXI Niedziela Zwykła

 

8.00 Za + Wacława Łaska we wspomnienie urodzin, jego rodziców i teściów, synową Teresę, zięcia Mariana Czembor i dusze  opuszczone

 

10.30 Za + Zinaide Yevdokimov

 

15.00 Nieszpory niedzielne

 

15.30 W intencji Rolników z Gardawic i ich Rodzin

 

 

 

 

 

PONIEDIZAŁEK 24.08.2020 Świeto św. Bartłomieja Apostoła

7.00 Intencja wolna

WTOREK 25.08. 2020 Wsp. św. Ludwika

7.00 W intencji dwóch rodzin Pająk – dziękczynno - błagalna

ŚRODA 26.08.2020 Uroczystość NMP Częstochowskiej

7.00 Za ++ Wiktora i Radosławe Kempa, Józefa i Martę Juranek, Sylwestra i Stefana Juranek, Józefa Biełka, Stefana Kempa, Marię Kurpas

CZWARTEK 27.08.2020 Wsp. św. Moniki

7.00 Intencja wolna

PIĄTEK 28.08.2020 Wsp. św. Augustyna, bpa i dK

7.00 Intencja wolna

SOBOTA 29.08.2020 Wsp. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela

15.30 1).Do Opatrzności Bożej i Matki Najświętszej z podziękowaniem  za odebrane łaski z prośba o dalsze zdrowie, błogosławieństwo Boże dla Mireli i Wojciecha Achtelik z okazji 15-tej rocznicy slubu

           2). Chrzest: Marceliny Pająk

17.00 Za ++ matkę i babcię Magdalenę Bończyk –Ćmiel w 13 rocznicę śmierci

 

NIEDZIELA 30.08.2020 XXI  Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ rodziców Bronisławę i Wilhelma Fydrych

10.30 Do Opatrzności Bożej i Matki Najświętszej z podziękowaniem za odebrane łaski z prosbą o dalsze, zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę MB. dla Teresy Parchańskiej z okazji 80-tych urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny

15.00 Nieszpory niedzielne

15.30 Za ++ Józefa i Julię Słupik, syna Pawła, synowe Pelagie i Danutę, zm. z rodzin: Słupik, Bańczyk

 

PONIEDZIAŁEK 31.08.2020

7.00 Za ++ rodziców Antoniego i Stefanię Kowalski

 

 

 

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbego, siedziba: Orzesze - Gardawice, ul. Dojazdowa 32.