Regulamin cmentarza

W sprawie pogrzebu kontaktujemy się z kancelarią parafialną lub - gdy kancelaria jest nieczynna - z duszpasterzem Parafii.

Do kancelarii należy przynieść kartę zgonu oraz kwit rezerwacji miejsca cmentarnego (jeśli była rezerwacja).

Formalności związane z przygotowaniem grobu należy załatwiać z gospodarzem cmentarza.

Jeśli zmarły nie należał do naszej Parafii, a ma zostać pochowany na naszym cmentarzu, należy skontaktować się najpierw z proboszczem Parafii, do której należał zmarły.

 

Zarządcą cmentarza jest Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Orzeszu – Gardawicach. 
Obowiązki gospodarza pełni Zakład Pogrzebowy Dorota Foltys - Orzesze - 32 2213254.

 

INSTRUKCJA w sprawie pogrzebu oraz w sprawie cmentarza i chowania zmarłych na cmentarzu parafialnym w Gardawicach.

  • W liturgii pogrzebowej Kościół modli się i składa eucharystyczną ofiarę za tych, którzy z Chrystusem przeszli przez śmierć do życia, a potrzebują oczyszczenia duszy, by mogli być przyjęci do społeczności świętych w niebie. W ten sposób Kościół wyprasza pomoc zmarłym i okazuje szacunek dla ich ciała, a żyjącym niesie pociechę płynącą z nadziei na życie wieczne.

  • Wierni zmarli powinni być pochowani zgodnie z przepisami prawa (kan. 1176 & 1).

  • Wyróżnia się: grób pojedynczy, grób pojedynczy-głębinowy, grób podwójny oraz grób murowany.

  • Cmentarz podzielony jest na kwatery: A, B, C, ... F.

  • Kwatera podzielona jest na rzędy, w których każdy grób ma nadany swój numer.

  • Dokonując pochowania zwłok w grobie, rezerwujemy to miejsce na okres 20 lat – uiszczając opłatę za rezerwację miejsca otrzymujemy stosowny dokument. Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat.

  • Po upływie 20 lat osoba opiekująca się grobem traci prawa własności i grób może być przekopany, chyba że uiści należną opłatę i w ten sposób odnowi rezerwację grobu na 10 lub 20 lat.

  • Opłata za postawienie nagrobka na cmentarzu wynosi 10% jego wartości.

  • Nie można odmówić przedłużenia utrzymania (rezerwacji) grobu, gdy ktokolwiek o to prosi i uiści należną opłatę.

  • W instrukcji mają zastosowanie przepisy Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach oraz Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. Nr 23/2000, poz. 295).

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbego, siedziba: Orzesze - Gardawice, ul. Dojazdowa 32.